made by Morpheus & EvGenije
PRIJATELJI STRANE
Safet Haćimov Agović
Unuku u amanet

Izdavač:
Stihom govorim, Bijelo Polje
www.stihomgovorim.com

Za izdavača:
Aleksandar Obradović
stihomgovorim@stihomgovorim.com

Urednik:
Slobodan Zoran Obradović
slobodanzoran@gmail.com

Recenzent:
Danja Đokić

Lektor i korektor:
Danja Đokić

Idejno rješenje i autor naslovnice:
Milenko Šećerović, slikar

Tehnički dizajn:
Vaso Obradović, PC-LAB
o_vaso@t-com.me

Štampa:
PEGAZ Bijelo Polje
Tiraž: 500 komada

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Centralna narodna biblioteka
Crne Gore, Cetinje
ISBN 978-9940-634-12-4
COBISS.CG-ID 25776144

PODIJELI
Online izdanje knjige Safet Haćimov Agović  "Unuku u amanet"
Stihom govorim