made by Morpheus & EvGenije
PRIJATELJI STRANE
PODIJELI
Online izdanje knjige Slobodan Zoran Obradović  "Jednom tako u vijeku biva"
Slobodan Zoran Obradović
Jednom tako u vijeku biva

Izdavač:
Stihom govorim, Bijelo Polje
www.stihomgovorim.com

Za izdavača:
Aleksandar Obradović
stihomgovorim@stihomgovorim.com

Recenzent;
Veljko Dedejić

Lektor:
Sonja Milovanović

Tehnički dizajn:
Vaso Obradović, PC-LAB

Štampa:
Pegaz Bijelo Polje

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Centralna narodna biblioteka
Crne Gore, Cetinje
ISBN 978-9940-634-01-8
COBISS.CG-ID 21526032

Stihom govorim