made by Morpheus & EvGenije
PRIJATELJI STRANE
Avdulah Ramčilović
Osmjehni se suncu

Izdavač:
Stihom govorim, Bijelo Polje
www.stihomgovorim.com

Za izdavača:
Aleksandar Obradović
stihomgovorim@stihomgovorim.com

Recenzent i urednik:
Slobodan Zoran Obradović
slobodanzoran@gmail.com

Lektor:
Avdulah Ramčilović

Tehnički dizajn:
Vaso Obradović, PC-LAB
o_vaso@t-com.me

Dizajn korica:
Vaso Obradović

Štampa:
GRAFOKARTON  Prijepolje
Tiraž: 500 komada

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Centralna narodna biblioteka
Crne Gore, Cetinje
ISBN 978-9940-634-04-9
COBISS.CG-ID 22121744

PODIJELI
Online izdanje knjige Avdulah Ramčilović  "Osmjehni se suncu"
Stihom govorim