made by Morpheus & EvGenije
PRIJATELJI STRANE
PODIJELI
Online izdanje knjige Slobodan Zoran Obradović  "Malo slovo o životu"
Slobodan Zoran Obradović
Malo slovo o životu

Izdavač:
Stihom govorim, Bijelo Polje
www.stihomgovorim.com

Štampa:
Dijamant print, Beograd

Za koricu korišćena slika Luke Joksimovića

Tiraž: 100 komada

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Centralna narodna biblioteka
Crne Gore, Cetinje
ISBN 978-9940-634-13-1
COBISS.CG-ID 25855504

Stihom govorim