made by Morpheus & EvGenije
PRIJATELJI STRANE
PODIJELI
Stihom govorim
EUROPE FOR CULTURE, CULTURE FOR EUROPE
1 2 3
4 5
This project is co-funded by the EU
U Bijelom Polju, dana 29.08.2017. u 12 sati je održana Svečana konferencija za novinare na kojoj su predstavnici JU Ratkovićeve večeri poezije i JU Biblioteka Vuk Karadžić sa svojim partnerima iz nevladinog sektora - NVO Stihom govorim iz Bijelog Polja i UG Limski darovi iz Prijepolja predstavili program prekogranične saradnje Evropa za kulturu, Kultura za Evropu.
Video prezentacijom medijima je dat sažetak programa koji će trajati godinu dana, a koji će biti finansiran od strane EU po ugovoru CRIS No: 2016/377-115.
Na samom početku konferencije novinarima se obratila gospođa Nemša Omerhodžić, Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje koja je u svoje ime i u ime Predsjednika Opštine pozdravila prisutne i čestitala početak projekta
Po riječima menadžera projekta, Abaza Dizdarevića, glavni ciljevi ovog projekta su:
- Doprinos povećanju kvaliteta i obima međunarodne saradnje kroz promociju koncepta interkulturalizma 
- Promocija autentičnih multikulturalnih vrijednosti u cilju poboljšanja iskustava profesionalnih umjetnika kroz doprinos promociji međukulturalnog dijaloga.
Ovaj projekat takođe ima za suštinu i ostale ciljeve:
- Regionalno povezivanje stvaralaca i festivala, kao i razmjena kulturnih dobara   
- Afirmacija pisane riječi
- Borba protiv predrasuda i kultura kao sredstvo za postizanje mira i tolerancije u regionu
- Afirmacija mladih autora
- Podrška i podsticaj dječijem stvaralaštvu.
Dizdarević je novinarima predstavio i set glavnih aktivnosti kojima će se realizovati postavljeni ciljevi projekta:
- Priprema i potpisivanje Memoranduma o saradnji
- Priprema i organizacija 46. Ratkovićevih večeri poezije 
- Priprema i organizacija 4. Kraljevstva bijelih rada
- Priprema i organizacija Limskog umjetničkog festivala "Lim-Vodeni žig polimskih gradova"
- Priprema, štampanje i promocija knjige Stihom govorim 5+
- Priprema i organizacija Regionalne konferencije pjesnika, pisaca, kritičara i istoričara umjetnosti
- Digitalna biblioteka publikacija
- Ruralna IT škola
- Javna kampanja "Europe for Culture, Culture for Europe"
U nastavku konferencije Dizdarević je predstavio aktivnosti JU Ratkovićeve večeri poezije i najavio dešavanja na predstojećim - 46. Ratkovićevim večerima poezije koje će se održati od 03 - 05. septembra i na kojima će u toku tri dana realizovati 25 programa sa više od 60 učesnika iz zemlje i regiona. Novina u ovoj godini je što će imati zemlju gosta festivala: Austriju. Specijalni gosti festivala će biti Rade Šerbedžija i Jakuta Alikavazović, dobitnica Gonkurove nagrade.
U daljem toku konferencije novinarima se obratio Slobodan Obradović koji je u ime NVO Stihom govorim predstavio aktivnosti ovog udruženja:
- Međunarodni festival za djecu pjesnike, učenike osnovnih škola, Kraljevstvo bijelih rada. Aktivnost čija će realizacija trajati 10 mjeseci. Obradović je naglasio da je ovo četvrti po redu festival i da mu je drago da je ovaj projekat sastavni dio projekta Evropa za kulturu, Kultura za Evropu jer je Kraljevstvo festival koji iz godine u godinu raste i postaje prepoznat kao značajan segment u dječijem stvaralaštvu ovog dijela Evrope. (u prošloj godini je prispjelo više od hiljadu radova iz svih država u okruženju pa čak i iz Njemačke)
- Stihom govorim 5+ je aktivnost kojom će istoimeno međunarodno udruženje odabirom najboljih radova iz prethodnih zajedničkih knjiga (pet godina pet knjiga) pripremiti i štampati knjigu koja će reprezentovati ono najbolje iz radova 75 autora - koliko ih je uzelo učešće u prethodnih pet godina. U okviru ove aktivnosti biće održane i četiri promocije u Bijelom Polju, Prijepolju, Podgorici i u Beogradu na kojima očekuje učešće velikog broja autora čiji će radovi biti sadržani u knjizi.
Konferenciju je nastavio svojim izlaganjem Dizdarević govoreći o Regionalnoj konferenciji koja je takođe planirana kao jedna od aktivnosti ovog projekta. Riječ je  o Konferenciji direktora četiri festivala iz regiona kojom će se postići  unapređenje saradnje JU Ratkovićeve večeri poezije sa sličnim festivalima u regionu, razmjena iskustava i dalji razvoj festivala i na kojoj će se čuti ocjene stručne i naučne javnosti.
Dizdarević je dalje govorio o vidljivosti aktivnosti i predstavio je novinarima budžet projekta sa aspekta njegovog ukupnog iznosa i učešća dijela kofinansiranja i onog dijela koliko će biti finansirano od strane EU u ovom projekt prekogranične saradnje.
Prisutne je pozdravila i gošća iz Prijepolja, direktorica biblioteke Vuk Karadžić iz Prijepolja izražavajući zadovoljstvo i zahvalnost EU koja je prepoznala značaj saradnje u kulturi prekograničnih, polimskih gradova.
Na kraju svečane konferencije potpisan je protokol o saradnji nosilaca projekta iz Crne Gore: JU Ratkovićeve večeri poezije, Bijelo Polje (Aplikant) i  NVO Stihom govorim, Bijelo Polje (Ko-aplikant) i iz Srbije: Biblioteka Vuk Karadžić, Prijepolje (Aplikant) i UG Limski darovi, Prijepolje (Ko-aplikant)